Informacje ogólne
 • Kontakt z portalem - info@zaczepka.net
 • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Z chwilą założenia ogłoszenia, Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez portal zaczepka.net
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników również tych, którzy korzystają z portalu zaczepka.net poza terytorium Polski.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 10 dni roboczych.
 • Administrator może odmówić założenia wpisu dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny.
 • Administrator może usunąć wpisy starsze niż 12 miesięcy bez podania przyczyny.
 • Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny Windows, OS, linux, z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej.Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
 • W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal społecznościowy zaczepka.net powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
 • Portal to nie zbiór ogłoszeń towarzyskich. Jeśli poszukujesz spełnienia w sferze erotycznej lub poszukujesz płatnych(sponsorowanych) spotkań, zostaniesz szybko zablokowany.
 • Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:
 • nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.
 • nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
 • nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;
 • nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych do tych kont osobom trzecim.
 • nie pisania komentarzy zawierających to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków
 • nie zachowywania się wulgarnie w stosunku do któregokolwiek użytkownika portalu
 • nie umieszczania zdjęć nie przedstawiających twojej osoby, zdjęć ściągniętych z internetu itp. oraz umieszczanie zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.
Ogłoszenie na portalu zaczepka.net
 • Wpis użytkownika – nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia wpisu w portalu zaczepka.net, umożliwiające zarządzanie ogłoszeniem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe, uzupełnienie i modyfikację danych, dodawanie zdjęć do ogłoszenia
 • Musisz mieć skończone 18 lat aby móc umieszczać ogłoszenia na zaczepka.net bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
 • Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
 • Administrator zaczepka.net usunie Twoje ogłosznie, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
 • Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych, marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu bez zgody portalu.Administratorem portalu jest firma:
 • Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych ogłoszeń bądź adresów email członków, wysyłania niezamawianej wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta i ew. podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
 • Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 • Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu zaczepka.net że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 • Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
 • Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
 • zaczepka.net nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
 • Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.
Dodatkowe warunki korzystania z portalu zaczepka.net
 • W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail, bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta - o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem info@zaczepka.net, pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto lub które zawiera Twoje dane. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.